Translation of definitive in Setswana

User Contribution

definitive

  • 1

    boammaruri bo bo tlhomameng/bo bo senang go ka ganediwa

    Venturing a definitive answer as to why genesis does not characterise Cain and able as twins is not an easy matter.

    Go leka go tla ka karabo e e tlhomameng mabapi le gore ke eng Genesise e sa kaye le go lemosa gore Kaine le Abele e ne e le mafatlha, ga se kgang e e motlhofo.

    Is this entry useful?