Bua 20se 20o 20batlang 20go 20se 20bua 20530x315

Bua se o batlang go se bua

Etela lefelo la dipuisano

Newly added words

Add a word
Read 20more 20530x315

Ithute tumiso le mopeleto wa mafoko a Setswana ka motshameko o wa teko

Read more

Top contributors

  • Mpho_Mosweu78

  • omoshweunyane699

  • NeoCompton

  • mkenalemang18

  • mleader826

Visit the Forum