Translation of characterise in Setswana

User Contribution

characterise

verb

  • 1

    go kaya sengwe ka go lemoga dintlha tsa botlhokwa/tse di kgethegileng

    Modise says he is wondering why the book of Genesis chooses to characterises Cain and Able only as brothers and not as twins as well

    Modise a re o ipotsa gore ke eng fa lekwalo la Genesise le tlhopha go kaya Kaine le Abele jaaka barwa ba motho mme le sa lemose gape gore e ne ele mafatlha.

    Is this entry useful?