User Contribution

Translation of capitalism in Setswana

capitalism

 1. noun

  Examples

  • A private owner in a capitalist system can have a monopoly on the market and prevent free competition, which helps control prices

   Fa mohumi a sena ba a phadisanyang le bona mo mofuteng wa kgwebo ya gagwe, go paledisa phadisanyo e e gololesegileng, e e leng yona e laolang ditlhwatlhwa

  Is this entry useful?
User Contribution

Translation of capitalism in Setswana

capitalism

 1. noun

  Examples

  • A private owner in a capitalist system can have a monopoly on the market and prevent free competition.

   Mo tsamaisong ya itsholelo e e laolwang ke beng ba ditsompelo kgotsa mo go ka tweng bahumi, e seng puso, a le mongwe o kgona go nna nosi mo mofuteng wa kgwebo e a leng mo go yona ka jalo phadisanyo e e gololesegileng e tlhoke go nna teng

  Is this entry useful?
Powered by Oxford