Pronunciation header tn tsh

Mopeleto le tumiso ya mafoko: ithute modumo 'tsh'A go na le mafoko mangwe a Setswana a a go palelang go a bala sentle?
Akgela o re itsise!

Nailed it? Try the Setswana pronunciation quiz!

See more from Explore