Translation of slanging match in Setswana

User Contribution

slanging match

  • 1

    go tlhaselana ka mafoko a a bogale le matlhapa

    Kgotso and Modise never saw eye to eye and when they met at the shops a slanging match ensued

    Kgotso le Modise ga ba ise ba ke ba utlwane, mme erile fa ba kgatlhana kwa marekisetsong ba tlhaselana ka metlhapa le mafoko a a bogale

    Is this entry useful?