Translation of rigidly in Setswana

rigidly

tsepaletse

adverb

  • 1

    (stiffly)
    tsepaletse
  • 2

    (strictly)
    mennwê phatla