Translation of non governmental organisation(s) (NGOs) in Setswana

User Contribution

non governmental organisation(s) (NGOs)

  • 1

    lekgotla le e seng la puso (makgotla)

    Fortress conservation non-governmental organisations say biodiversity can best be achieved by creating protected areas where ecosystems can function in isolation from human disturbance.

    Makgotla a e seng a puso a a dumelang mo tshomarelong-tikologo-ya-kgaoganyo-lefatshe, a re tshedisanô ya mefutafuta ya diphologolo le dimela e ka kgonagala sentle fa diphologolo di segetswe mafatshe a tsone a tshireletsego, di sa tlhakane le go kgaupediwa ke batho.

    Is this entry useful?