Translation of abstract in Setswana

abstract

adjective

 • 1

  sa mo mogopolong se ka se ke se tshwarwe
  ‘Truth, hope, and danger are all abstract’ Nnete, tsholofêlô le kotsi ke dingwe tsa tse di mo mogopolong tse di ka se keng di tshwarwe
  • concerned with ideas, not solid objects
 • 2

  ga maikutlô le megopolô go sa supe popêgô
  • (said about a painting or sculpture) showing the artist's ideas or feelings, not a recognizable person or thing


User Contribution

abstract

adjective

 • 1

  mogopolo o o sa bopegeng go tlhaloganyesega

  The theory is too abstract for me.

  mopolo oo ga o bopege sepe mo tlhaloganyong ya me gotlhelele

  Is this entry useful?

User Contribution

abstract

adjective

 • 1

  megopolo e e se nang go ka netefadiwa ka gore ga e na popego go supegetsa

  It is difficult to define abstract ideas, such as love or friendship

  Go thata go ka tlhalosa mafoko a a tshwanang le botsala le lorato ka gore ga go na popego epe e e ka supiwang go netefatsa gore go tewa eng.

  Is this entry useful?