Bua 20se 20o 20batlang 20go 20se 20bua 20530x315

Bua se o batlang go se bua

Etela lefelo la dipuisano

Newly added words

Add a word
Read 20more 20530x315

Ithute tumiso le mopeleto wa mafoko a Setswana ka motshameko o wa teko

Read more

Top contributors

  • Mpho_Mosweu78

  • dmoses670

  • tlupha359

  • imakaoa18

  • SammyK12

Visit the Forum