Bua 20se 20o 20batlang 20go 20se 20bua 20530x315

Bua se o batlang go se bua

Etela lefelo la dipuisano

Newly added words

Add a word
Read 20more 20530x315

Ithute tumiso le mopeleto wa mafoko a Setswana ka motshameko o wa teko

bala fa

Top contributors

  • Mpho_Mosweu78

  • tthandi_molosiwa512

  • kmokwane143

  • kmaithufi

  • mkenalemang18

Visit the Forum