Thanolo ya square ka Setswana

square

leinaPlural squares

 • 1

  popêgô e e matlhakore manê a a lekanang
  • a flat shape with four equal sides and four right angles
 • 2

  lefelô le dikaganyeditswe ke dikago
  • an area surrounded by buildings
 • 3

  karabô ya palô e ntsifaditswe ka bo yônê
  ‘9 is the square of 3’ 9 ke karabô ya ga 3 a ntsifaditswe ka bo ênê
  • the result of multiplying a number by itself

letlhaodi

 • 1

  ga sebopêgô sa popêgô ya matlhakore a le manê a a lekanang
  • having the shape of a square
 • 2

  go dira lekônô la 90
  ‘The desk has square corners’ Tafole e na le dihuku tsa lekônô la 90
  • forming a right angle
 • 3

  go lekana
  ‘The teams are all square with six points each’ Ditlhôpha di ne di lekana tsotlhe ka dintlha di le thataro
  • equal or even
 • 4

  go dirisiwa go kaya boleele jwa matlhakore
  ‘The carpet is four metres square’ Mmêtê o na le matlhakore a dimmithara tse nnê
  • used to give the length of each side of a square shape or object
 • 5

  go kaya selekanyô sa lefelô
  ‘an area of 25 square metres’ lefelô la dimmithara tse di masomê mabedi le botlhano
  • used to give a measurement of an area

ledirisquares, squaring, squared

 • 1

  dira gore matlhakore a lekalekanê
  • make a thing square
 • 2

  ntsifatsa nomore ka bo yônê
  ‘5 squared is 25’ 5 a ntsifadiwa ka 5 ke 25
  • multiply a number by itself
 • 3

  tshwana
  ‘His story doesn't square with yours’ Polêlô ya gagwê ga e tshwane le ya gago
  • match
  • make or be consistent