Pronunciation header tn kg

Mopeleto le tumiso ya mafoko: ithute modumo 'kg'


A go na le mafoko mangwe a Setswana a a go palelang go a bala sentle?
Re itsise ka go akgela!

Nailed it? Try the Setswana pronunciation quiz!

See more from Explore