Pronunciation header tn mm

Mopeleto le tumiso ya mafoko: ithute modumo 'mm'

A go na le mafoko mangwe a Setswana a o palelwang ke go a bala sentle?
Akgela o re itsise!

Nailed it? Try the Setswana pronunciation quiz!

See more from Explore